بازرسی مداوم _ شرط پویایی حمل و نقل.
بازرسی مداوم _ شرط پویایی حمل و نقل.

بازرسی مداوم _ شرط پویایی حمل و نقل.طرح بازدید و بررسی دفترچه های رانندگان تاکسی و آژانس سطح شهر نیشابور.

پیوستها :

دیدگاه

0 دیدگاه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه حمل و نقل بار و مسافر نیشابور می باشد.

طراحی و توسعه توسط مدیریت فاوا شهرداری نیشابور