مزایده حضوری و عمومی 7 دستگاه اتوبوس بنز 355 شهری جهت کسب اطلاع از شرایط مزایده فایلهای ضمیمه را دانلود نمایید
مزایده حضوری و عمومی 7 دستگاه اتوبوس بنز 355 شهری جهت کسب اطلاع از شرایط مزایده فایلهای ضمیمه را دانلود نمایید

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور برابر مجوزهای اخذ شده در نظر دارد 7 دستگاه اتوبوس را با مشخصات مندرج در فایلهای ضمیمه از طریق مزایده حضوری به واجدین شرایط برای فعالیت و سرویس دهی در خطوط مربوطه  واگذار نماید.

پیوستها :

1
مزایده حضوری و عمومی 7 دستگاه اتوبوس بنز 355 شهری جهت کسب اطلاع از شرایط مزایده فایلهای ضمیمه را دانلود نمایید
2
مزایده حضوری و عمومی 7 دستگاه اتوبوس بنز 355 شهری جهت کسب اطلاع از شرایط مزایده فایلهای ضمیمه را دانلود نمایید
دیدگاه

0 دیدگاه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه حمل و نقل بار و مسافر نیشابور می باشد.

طراحی و توسعه توسط مدیریت فاوا شهرداری نیشابور