فراخوان نوبت دوم مزایده ارائه کیف پول الکترونیک سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور
فراخوان مزایده ارائه کیف پول الکترونیک سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور


سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور درنظر دارد برابر مصوبه 1347 ش 1398/03/18 شورای اسلامی شهر نیشابور طبق اسناد و مشخصات پیوست، مزایده ای به شرح ذیل برگزار نماید:

1. موضوع مشارکت: ارائه کیف پول الکترونیک و اتصال آن به سامانه های سازمان و شهرداری

۲. زمان اخذ اسناد: از تاریخ 1398/10/12 لغایت پایان وقت اداری 1398/10/30

٣. شرایط مشارکت:

3.1. پیشنهاد دهنده باید تاییدیه معتبر از بانک یا شرکت PSP مبنی بر قبول مسئولیت قانونی پرداخت های الکترونیکی ارائه نماید.

3.2. پیشنهاد دهنده باید تاییدیه توان مالی به میزان رقم پیشنهادی ارائه نماید (به منظور ارزیابی توان مالی پیشنهاد دهندگان، لازم است نسبت به تکمیل و تایید اطلاعات مندرج در فرم پیوست اسناد از سوی بانک های معتبر اقدام نمایند.)

3.3. مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 1398/10/30 می‌باشد.

3.4. بررسی و بازگشایی پاکت های پیشنهادات: ساعت 10:00 صبح سه شنبه مورخ 1398/11/01 در محل این سازمان خواهد بود.

3.5. نشانی محل تحویل پیشنهادها: نیشابور، خیابان 22 بهمن شرقی، 22 بهمن شرقی 11، امور حقوقی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردای نیشابور.

الزامات :

    1
    پیشنهاد دهنده باید تاییدیه معتبر از بانک یا شرکت PSP مبنی بر قبول مسئولیت قانونی پرداخت های الکترونیکی ارائه نماید.

پیوستها :

1
پیوست 1
دیدگاه

0 دیدگاه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه حمل و نقل بار و مسافر نیشابور می باشد.

طراحی و توسعه توسط مدیریت فاوا شهرداری نیشابور