فراخوان نوبت دوم واگذاری، تجهیز، نگهداری و بهره برداری پارکینگ های شهر نیشابور
واگذاری، تجهیز، نگهداری و بهره برداری پارکینگ های شهر نیشابور

1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 1،000،000،000 ریال (یک میلیارد ریال) است که به یکی از دو صورت زیر می‌تواند ارائه شود:

الف- ارایه فیش واریزی به شماره حساب 0223261277006 نزد بانك ملی شعبه چهار راه بعثت به نام این سازمان.

ب- ارایه ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده صرفاً در وجه و به نفع سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری.

2- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده است.

3- متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 42255700 – 051 داخلی 26 تماس گرفته و یا به نشانیtransport.neyshabur.ir مراجعه کنند.

4-زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ چاپ نوبت دوم و آخرین مهلت تحویل اسناد پایان ساعت اداری مورخ 98/10/30 است.

5- زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10 روز شنبه مورخ 98/10/30 در محل سالن جلسات شهرداری نیشابور است و متقاضیان در صورت تمایل می توانند در جلسه شرکت کنند.

الزامات :

پیوستها :

1
پیوست 1
دیدگاه

0 دیدگاه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه حمل و نقل بار و مسافر نیشابور می باشد.

طراحی و توسعه توسط مدیریت فاوا شهرداری نیشابور