فراخوان مزایده ارائه کیف پول الکترونیک سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور
کیف پول الکترونیک

اسناد مزایده ارائه کیف پول الکترونیک و اتصال آن به سامانه‌های سازمان و شهرداری

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور درنظر دارد برابر مصوبه 1347 ش 1398/03/18  شورای اسلامی شهر نیشابور طبق اسناد و مشخصات پیوست، مزایده¬ای به شرح ذیل برگزار نماید:
1. موضوع مشارکت: ارائه کیف پول الکترونیک و اتصال آن به سامانه¬های سازمان و شهرداری
۲. زمان اخذ اسناد: از تاریخ 1398/04/26  لغایت پایان وقت اداری 1398/05/08
٣. شرایط مشارکت:
3.1. پیشنهاد دهنده باید تاییدیه معتبر از بانک یا شرکت PSP مبنی بر قبول مسئولیت قانونی پرداخت¬های الکترونیکی ارائه نماید.
3.2. پیشنهاد دهنده باید تاییدیه توان مالی به میزان رقم پیشنهادی ارائه نماید (به منظور ارزیابی توان مالی پیشنهاد دهندگان، لازم است نسبت به تکمیل و تایید اطلاعات مندرج در فرم پیوست اسناد از سوی بانک¬های معتبر اقدام نمایند.)
3.3. مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 1398/05/21 می‌باشد.
3.4. بررسی و بازگشایی پاکت های پیشنهادات: ساعت 10:00 صبح چهارشنبه مورخ 1398/05/23  در محل این سازمان خواهد بود.
3.5. نشانی محل تحویل پیشنهادها: نیشابور، خیابان 22 بهمن شرقی، 22 بهمن شرقی 11، امور حقوقی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردای نیشابور.

پیوستها :

1
پیوست شماره ۱
2
پیوست شماره ۲
دیدگاه

0 دیدگاه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه حمل و نقل بار و مسافر نیشابور می باشد.

طراحی و توسعه توسط مدیریت فاوا شهرداری نیشابور