مزایده 4 دستگاه اتوبوس از رده خارج شده

برای اطلاعات بیشتر فایلهای پیوست را مطالعه نمایید.

اطلاعات بیشتر

فراخوان نوبت دوم مزایده ارائه کیف پول الکترونیک سازمان مدیریت حمل‌و‌نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور

اسناد مزایده ارائه کیف پول الکترونیک و اتصال آن به سامانه‌های سازمان و شهرداری

اطلاعات بیشتر

فراخوان نوبت دوم واگذاری، تجهیز، نگهداری و بهره برداری پارکینگ های شهر نیشابور

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابوردر نظر دارد تجهیز، نگهداری و بهره برداری حدود ۱6۰۰ فضای پارک حاشیه‌ای و غیر حاشیه ای معابر منتخب سطح شهر نیشابور را با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و به روش مکانیزه به مدت سه سال از طریق مزایده عمومی به شرکت های واجد صلاحیت واگذار کند.

اطلاعات بیشتر

واگذاری، تجهیز، نگهداری و بهره برداری پارکینگ های شهر نیشابور

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابوردر نظر دارد تجهیز، نگهداری و بهره برداری حدود ۱6۰۰ فضای پارک حاشیه‌ای و غیر حاشیه ای معابر منتخب سطح شهر نیشابور را با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و به روش مکانیزه به مدت سه سال از طریق مزایده عمومی به شرکت های واجد صلاحیت واگذار کند....

اطلاعات بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه حمل و نقل بار و مسافر نیشابور می باشد.

طراحی و توسعه توسط مدیریت فاوا شهرداری نیشابور