سرویس دهی ۷ دستگاه اتوبوس در شب همایش عطار

سرویس دهی ۷ دستگاه اتوبوس در شب همایش عطار

سرویس دهی ۷ دستگاه اتوبوس در شب  همایش عطار

سرویس دهی ۷ دستگاه اتوبوس در شب همایش عطار

سرویس دهی ۷ دستگاه اتوبوس در شب همایش عطار
۳ دستگاه اتوبوس اختصاصی برای قطار گردشگری
۱ دستگاه اعزام به مشهد برای میهمانان
ا دستگاه در اختیار گروه موسیقی استاد ناظری

ارسال نظر در پاسخ به ×

لطفا نظرات سازنده خود را با ما در میان بگذارید.

0