تبریک روز خبرنگار توسط سازمان حمل و نقل با طرحی خلاقانه

تبریک روز 17 مرداد سالروز گرامیداشت خبرنگاران توسط سازمان حمل و نقل

اطلاعات بیشتر

پروژه دروازه بهشت در هشت بهشت

پروژه دروازه بهشت در هشت بهشت با رویکردی متفاوت نسبت به اوضاع جاری مدیریت شهری در سطح کشور به این مقوله ورود نموده و اینبار توزیع و اصلاح امکانات را از نواحی کم برخوردار آغاز کرده است .

اطلاعات بیشتر

اسناد مزایده غرفه ها و مغازه های ترمینال مسافربری مرکزی واقع در حاشیه کمربندی امام رضا ع

اسناد مزایده غرفه ها و مغازه های ترمینال مسافربری مرکزی واقع در حاشیه کمربندی امام رضا ع

اطلاعات بیشتر

آگهی مزایده غرفه ها و مغازه های ترمینال مسافربری مرکزی واقع در حاشیه کمربندی امام رضا ع

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور در نظر دارد غرفه ها و مغازه های ترمینال مسافربری مرکزی واقع در حاشیه کمربندی امام رضا ع را به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت اجاره دوساله با مشخصات مندرج در فایل ضمیمه از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

اطلاعات بیشتر

مزایده حضوری و عمومی 7 دستگاه اتوبوس بنز 355 شهری جهت کسب اطلاع از شرایط مزایده فایلهای ضمیمه را دانلود نمایید

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور برابر مجوزهای اخذ شده در نظر دارد 7 دستگاه اتوبوس را با مشخصات مندرج در فایلهای ضمیمه از طریق مزایده حضوری به واجدین شرایط برای فعالیت و سرویس دهی در خطوط مربوطه واگذار نماید.

اطلاعات بیشتر

دشمن شهر - بررسی پدیده وندالیسم در پی آسیب رسانی به زیباسازی شهر

دشمن شهر - بررسی پدیده وندالیسم در پی آسیب رسانی به سایبان سنتی رنگارنگ باغ امین اسلامی وندالها ... مجرم یا بیمار ؟

اطلاعات بیشتر

صعود همکاران سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافرشهرداری نیشابور به قلل البرز شرقی

صعود همکاران سازمان مدیریت حمل ونقل بارومسافرشهرداری نیشابور به قلل البرز شرقی - قله میشنه مرگ با ارتفاع ۴۰۰۷ متر و قله ارفع کوه به ارتفاع ۲۷۰۰ متر

اطلاعات بیشتر

سرویس دهی لیالی قدر همانند سالهای گذشته بصورت رایگان انجام گردید .

سرویس دهی لیالی قدر همانند سالهای گذشته بصورت رایگان انجام گردید . سازمان مدیریت حمل و نقل همانند سنوات گذشته با تمام قوا در خدمت مردم شب زنده دار نیشابور بود .

اطلاعات بیشتر

ساخت سایبان سنتی برگرفته از معماری اصیل ایرانی اسلامی

ساخت سایبان سنتی برگرفته از معماری اصیل ایرانی اسلامی

اطلاعات بیشتر

کف سازی ایستگاه تاکسی ابتدای خیابان ۱۷ شهریور توسط واحد تاسیسات سازمان

کف سازی ایستگاه تاکسی ابتدای خیابان ۱۷ شهریور توسط واحد تاسیسات سازمان

اطلاعات بیشتر

تاکید سازمان بر استفاده همکاران اتوبوسران بخش خصوصی از لباس هم رنگ و متحدالشکل.

تاکید سازمان بر استفاده همکاران اتوبوسران بخش خصوصی از لباس هم رنگ و متحدالشکل.

اطلاعات بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه حمل و نقل بار و مسافر نیشابور می باشد.

طراحی و توسعه توسط مدیریت فاوا شهرداری نیشابور