تمـاس : +۹۸ (۵۱) ۴۲۲۵۵۷۰۰--۹
پست الکترونیکی : Transport@neyshabur.ir

ارتبــاط بــا مــا

ارتبــاط بــا مــا

کد امنیتی

مشخصـات ارتبــاطی

 • خراسان رضوی ، نیشابور ، بولوار کمربندی امام رضا (ع)، پایانه مرکزی -سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری نیشابور
 • Transport@neyshabur.ir
 • تلفن : +۹۸ (۵۱) ۴۲۲۵۵۷۰۰--۹
  روابط عمومی : +۹۸ (۵۱)۴۲۲۵۵۷۰۰
  فکس : +۹۸ (۵۱) ۴۲۲۵۵۷۰۵
  تلفکس : +۹۸ (۵۱) ۴۲۲۵۵۷۰۵
 • ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه : ۷ - ۱۴
  ساعت کاری پنج شنبه : ۷ - ۱۳
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور
سایر انتخاب هــا
عضویت در خبر نـامه

ما هرز نامه ای ارسال نمیکنیم

+98 (51) 42255700--9
© Copyright 2017 Neyshabur. All right reserved.