تمـاس : +۹۸ (۵۱) ۴۲۲۲۲۰۰۲-۵
پست الکترونیکی : traffic@neyshabur.ir

ارتبــاط بــا مــا

ارتبــاط بــا مــا

کد امنیتی

مشخصـات ارتبــاطی

 • خراسان رضوی ، نیشابور ، خیابان سی متری طالقانی ، خیابان احمدآباد
 • traffic@neyshabur.ir
 • تلفن : +۹۸ (۵۱) ۴۲۲۲۲۰۰۲-۵
  روابط عمومی : +۹۸ (۵۱)۴۲۲۱۷۴۷۱
  فکس : +۹۸ (۵۱) ۴۲۲۳۴۵۲۴
  تلفکس : +۹۸ (۵۱) ۴۲۲۲۲۰۰۲-۶
 • ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه : ۷ - ۱۴
  ساعت کاری پنج شنبه : ۷ - ۱۳
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نیشابور
سایر انتخاب هــا
عضویت در خبر نـامه

ما هرز نامه ای ارسال نمیکنیم

+98 (51) 42222002-5
© Copyright 2017 Neyshabur. All right reserved.